top of page

Klaudia + Kamil | 29.06.2019 | Kaszuby

Loving You - Seafret
00:00 / 00:00

To był wyjątkowy ślub. 
Wyruszyłem już o 5 rano, by dotrzeć na Kaszuby, w okolice Chojnic, w cudowne miejsce pośród pól i lasów, gdzie Klaudia i Kamil chcieli rozpocząć nowy etap

w swoich życiach.

Wszystko zaczęło się (od zwyczaju wykupienia Panny Młodej przez Pana Młodego) i skończyło (zabawą pod gołym niebem prowadzoną przez świetnego wodzireja, Michała Ejsmonta) w domu i ogrodzie przyjaciół Pary Młodej w Zielonej Hucie. 
Na zaślubiny zaś pojechaliśmy do pięknego kościoła w Konarzynach.

Ten dzień był przesiąknięty miłością. 
Pokochałem ich za radość, uśmiech (a często i śmiech w głos!), za to,

jak na siebie patrzą.
Przyjemnie było ich obserwować tego dnia i zatrzymywać w kadrach te emocje, spojrzenia - tę magię.

Chciałbym, by wszyscy ludzie kochali się tak, jak Klaudia i Kamil. :)

It was a special wedding.

I left home at 5am to reach Kaszuby region, near Chojnice, in a wonderful place surrounded by fields and forests, where Klaudia and Kamil wanted to start a new stage in their lives.

It all began (from the custom of buying a bride by the groom) and ended (with party under the sky led by a great bellwether, Michał Ejsmont)

in the house and garden of the friends of the Bride and Groom

in Zielona Huta.

For the wedding ceremony we went to a beautiful church in Konarzyny.

This day was steeped in love.

I loved them for their joy, smile (and often a laugh out loud!),

for that how they look at each other.

It was nice to watch them that day and capture the emotions, glances - this magic.

I would like all the people to love each other like Klaudia and Kamil. :)

K+K_sukienka.gif