top of page

Vivian + Henry | 12.10.2019 | Senegal

Way Maker - Leeland
00:00 / 00:00

W październiku 2019 roku miałem szczęście wyjechać na kilka tygodni

do Senegalu na zlecenie Polskiej Misji Medycznej. Moim zadaniem było dokumentowanie fotograficzne oraz filmowe działań organizacji w tym kraju. 

PMM wspiera m.in. ośrodek zdrowia w Thiaroye na przedmieściach Dakaru, prowadzony przez siostry Urszulanki. Miałem szczęście być tam już

po raz drugi - pierwszy raz miał miejsce trzy i pół roku wcześniej podczas mojej rowerowej wyprawy do Senegalu. Wówczas poznałem Henry'ego, który pracuje

w laboratorium ośrodka. W tamtym czasie oprowadził mnie po okolicy

i pokazał, jak mieszka.

Tym razem udało mi się trafić na dzień jego ślubu z Vivian.

Postanowiłem, że sfotografuję ich ślub w ramach prezentu.

Również dla mnie było to bardzo miłe doświadczenie.

Mszy przewodniczył o. Szczepan, polski misjonarz

ze zgromadzenia Ducha Świętego. 

Kolorowy materiał, który oboje mieli na sobie oznacza przynależność do klanu.

Żar lał się z nieba, a pot z czoła.

Zabawa weselna odbyła się niedaleko domu Vivian. Na skrzyżowaniu drogowym został rozstawiony duży namiot (blokując w tym miejscu ruch),

pod którym zgromadziła się rodzina i praktycznie wszyscy sąsiedzi.

In October 2019, I was lucky enough to go to Senegal for a few weeks on assignment for the Polish Medical Mission. My task was photographic 

and film documentation of activities of the organization in this country.

PMM supports, among others, dispensary in Thiaroye on the suburbs of Dakar
run by the Ursuline sisters.

I was lucky to be there for the second time - the first time took place

three and a half years earlier during my cycling trip to Senegal.

Then I met Henry, who works there in the laboratory.

At that time he showed me around and showed how he lives.

This time I managed to get to his wedding day with Vivian.
I decided to photograph their wedding as a gift.
It was also a very nice experience for me.

The mass was celebrated by Father Szczepan, a Polish missionary

from the congregation of the Holy Spirit. 

The colorful material both of them are wearing means belonging to a clan.

Heat was pouring down from the sky and sweat from the forehead.

The wedding party took place near Vivian's house. A large tent was set up

at the crossroads (blocking the traffic),

under which the family and all neighbors gathered.