Damian Lemański
aka Damian Wolf Wagabunda

is a Polish-based photographer documenting life around him.

He is mainly interested in man and his place in today's world.

In 2008 Damian finished the European Academy of Photography in Warsaw - a school

of Izabela Jaroszewska PhD.

He has participated in workshops led by Kadir van Lohuizen, Pep BonetTanya Habjouqa, 

Espen Rasmussen, Stefano De Luigi, Michael Ackerman, Lorenzo Castore, Tomasz Tomaszewski.

AWARDS & HONORS

2022 Eddie Adams Workshop XXXV – selected (Jeffersonville, NY);

2022 Slovak Press Photo 2022 – winner in "Long-Term Document" category for " Kids of Lunik IX";

2022 Slovak Press Photo 2022 – finalist in "Daily Life" singles category for "Mr. Teresa & Her                   Husband";

2022 Nikon-NOOR Academy – selected (Budapest, Hungary);

2022 URBAN Photo Awards 2022 – winners shortlist in „Projects & Portfolios” for„Kids of Lunik IX”;

2022 URBAN Photo Awards 2022 – finalist in „URBAN Book Award” for „Kids of Lunik IX”;

2022 Hamburg Portfolio Review 2022 – selected;

2022 Portfolio Review “Friends of Photography” – selected;

2022 AAP Magazine, All About Photo contest #25 „Black&White” – Merit Award;

2022 AAP Magazine, All About Photo contest #24 „Portrait” – Merit Award;

2020 12th International Biennial of Art Photography "Child 2020” – acceptance of two                           photographs from Lunik IX ("Kristina" & „Sisters"); 

2019 Ministry of Foreign Affairs of Poland and National Geographic Poland contest ‘Lens on                   Development 2019' – 1st prize in the category "People" for the story "Unwanted";

2019 Ministry of Foreign Affairs of Poland and National Geographic Poland contest ‘Lens on                   Development 2019' – distinction in the category "Prosperity" for the picture "Little   Princess"

2019 Felix Schoeller Photo Award 2019 – shortlisted in the Portrait category for the story                       „Herself"; 

2019 Felix Schoeller Photo Award 2019 – shortlisted in the Photojournalism / Editorial                           Photography category for the project "Roma",

2017 Ministry of Foreign Affairs of Poland and National Geographic Poland contest ‘Lens on                   Development 2017' – 1st prize in the category "Democracy and human rights in                             development" for the picture "Boy with the fish"

2017 Slovak Press Photo 2017 – 1st prize in series category "Central European Photography" for             the story "Lunik 9"

2017 Grand Press Photo 2017 – 2nd prize in singles category "People" for the picture from the                story "Kids of Lunik IX"

2017 Grand Press Photo 2017 – 3rd prize in singles category "People" for the picture from the                project "Roma"

2017 Grand Press Photo 2017 – finalist in singles category "People" for the picture from the story         "Kids of Lunik IX".

GROUP & INDIVIDUAL EXHIBITIONS

• Poland (Warsaw, Krakow, Gdansk, Olsztyn, Bialystok, Wroclaw, Poznan, Szczecin, Bydgoszcz, Katowice, Kielce, Lublin, Lodz, Opole, Rzeszow, Zielona Gora),

• Germany (Berlin),

• India (Mumbai),

• Slovakia (Bratislava).

Damian Lemański Photographer

MOST IMPORTANT CLIENTS 

National Bank of Poland; Wolf Immobilien Polen; Polish Robert Schuman Foundation, Polish Medical Mission.

Vagabond & dreamer.

From November 2011 until May 2012 Damian traveled across South America. From this solitary expedition he made a film "181".

In October 2015 Damian longed for the dust of the road and went on another journey. This time Wagabunda took his bicycle and cycled from Poland to Senegal. During this trip, together with the Foundation "Hearing Africa", he was collecting money for the education of deaf girl, Makane Dieng. From this expedition Damian made a film "Restaurant" which had a premiere in February 2018.

In early 2019, he flew to the Greek island of Lesbos, home to Europe's largest refugee camp, because he wanted to get to know the people so many fear without knowing them at all. For several weeks, walking between tents in the so-called jungle next to the Moria camp (which he was not allowed into) and in other parts of the island, he met hundreds of people who willingly invited him for warm tea around the campfire or a meal in the tent that was currently their home, shared bread they had just baked in an oven dug into the ground, and shared poignant stories. He met people who live in inhumane conditions and try to maintain their dignity, people who, having little, take offense if one eats too little when they frequent what they have. He also met a wonderful Greek couple there, Katerina and Nikos, who host the residents of the Moria and Kara Tepe camps for lunch at their restaurant six days a week and drive the meals to the site. They are assisted by many volunteers, including those from Poland.

 

In October 2019, he visited Senegal again - this time to document the activities of the Polish Medical Mission.

He took the opportunity to meet once again with Makane - the girl he supported 3.5 years earlier - and to organize a fundraiser for her further education.

In recent times he left his heart in Lunik 9, a Roma settlement in Slovakian Košice, among the children living there. To not die from time to time he is visiting this place.


Everyday he tries to love.

Damian Lemański

aka Damian Wolf Wagabunda

polski fotograf dokumentujący życie wokół niego.

Interesuje się głównie człowiekiem i jego miejscem w dzisiejszym świecie.

 

W 2008 roku ukończył Europejską Akademię

Fotografii w Warszawie - szkołę dr Izabeli Jaroszewskiej.

Brał udział w warsztatach prowadzonych przez Kadira van Lohuizena, Pepa Boneta,

Tanyę Habjougę, Espena Rasmussena, Stefano De Luigi, Tomasza Tomaszewskiego,

Michaela Ackermana, Lorenzo Castore.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

2022 Eddie Adams Workshop XXXV - wybrany (Jeffersonville, NY);

2022 Slovak Press Photo 2022 - zwycięzca w kategorii "Dokument Długoterminowy" za             "Kids of Lunik IX";

2022 Slovak Press Photo 2022 - finalista w kategorii zdjęć pojedynczych "Życie                           Codzienne" za fotografię "Pani Teresa i Jej Mąż";

2022 Nikon-NOOR Academy - wybrany (Budapeszt, Węgry);

2022 URBAN Photo Awards 2022 - lista zwycięzców w kategorii "Projects & Portfolios" za           "Kids of Lunik IX";

2022 URBAN Photo Awards 2022 - finalista w "URBAN Book Award" za "Kids of Lunik IX";

2022 Hamburg Portfolio Review 2022 - wybrany;

2022 Przegląd Portfolio "Friends of Photography" - wybrany;

2022 AAP Magazine, All About Photo contest #25 "Black&White" - szczególne wyróżnienie;

2022 AAP Magazine, All About Photo contest #24 "Portrait" - szczególne wyróżnienie;

2020 12 Międzynarodowe Biennale Fotografii Artystycznej "Dziecko 2020" - akceptacja                dwóch fotografii z Lunika IX ("Kristina" & "Sisters"); 

2019 Konkurs Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i National Geographic Polska "Rozwój           w obiektywie 2019" - I nagroda w kategorii "Ludzie" za reportaż "Niechciani";

2019 Konkurs Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i National Geographic Polska "Rozwój           w obiektywie 2019" - wyróżnienie w kategorii "Dobrobyt" za zdjęcie "Mała księżniczka"

2019 Felix Schoeller Photo Award 2019 - ostateczna lista w kategorii Portret za reportaż             "Sama";

2019 Felix Schoeller Photo Award 2019 - ostateczna lista w kategorii Photojournalism /               Editorial Photography za projekt "Romowie",

2017 Konkurs Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i National Geographic Polska "Rozwój           w obiektywie 2017" - I nagroda w kategorii "Demokracja i prawa człowieka w rozwoju"         za zdjęcie "Chłopiec z rybą", 

2017 Slovak Press Photo 2017 - 1. nagroda w kategorii reportaż "Fotografia Europy                       Środkowej" za reportaż "Lunik 9", 

2017 Grand Press Photo 2017 - 2. nagroda w kategorii zdjęć pojedynczych "Ludzie"
        za zdjęcie z reportażu "Dzieci Lunika IX", 

2017 Grand Press Photo 2017 - 3. nagroda w kategorii zdjęć pojedynczych "Ludzie"
        za zdjęcie z projektu "Romowie", 

2017 Grand Press Photo 2017 - finalista w kategorii zdjęć pojedynczych "Ludzie" za zdjęcie         z reportażu "Dzieci Lunika IX".

WYSTAWY GRUPOWE I INDYWIDUALNE

• Polska (Warszawa, Korsze, Kraków, Gdańsk, Olsztyn, Białystok, Wrocław, Poznań, Szczecin, Bydgoszcz, Katowice, Kielce, Lublin, Łódź, Opole, Rzeszów, Zielona Góra),

• Niemcy (Berlin),

• Indie (Mumbaj).

• Słowacja (Bratysława).

NAJWAŻNIEJSI KLIENCI

Narodowy Bank Polski, Wolf Immobilien Polen, Polska Fundacja Roberta Schumana, Polska Misja Medyczna, Fundacja Ocalenie.

Wagabunda i marzyciel.

Na przełomie 2011 i 2012 roku przez 181 dni włóczył się po Ameryce Południowej. Z tej samotnej wyprawy powstał film "181".

Zaś w roku 2015 ruszył rowerem z Mazur do Afryki, by po 171 dniach dojechać do Dakaru w Senegalu. Podczas tej wyprawy, wraz z fundacją "Usłyszeć Afrykę", zbierał pieniądze na edukację głuchoniemej dziewczynki, Makane Dieng. Z tej wyprawy Damian stworzył film "Restauracja", który swą premierę miał w lutym 2018 roku.


Na początku 2019 roku poleciał na grecką wyspę Lesbos, gdzie jest największy w Europie obóz dla uchodźców, ponieważ chciał poznać ludzi, których tak wielu boi się w ogóle ich nie znając. Przez kilka tygodni chodząc pomiędzy namiotami w tak zwanej dżungli obok obozu Moria (do którego nie został wpuszczony) oraz
w innych miejscach wyspy poznał setki ludzi, którzy chętnie zapraszali na ciepłą herbatę do ogniska, czy posiłek w namiocie, będącym aktualnie ich domem, dzielili chlebem, który właśnie wypiekli w wykopanym w ziemi piecu i dzielili przejmującymi historiami. Poznał ludzi, którzy żyją w nieludzkich warunkach i starają się zachować godność, ludzi, którzy mając niewiele obrażają się, jeśli zje się za mało, gdy częstują tym, co mają. Poznał tam również wspaniałą parę Greków, Katerinę i Nikosa, którzy 6 dni w tygodniu goszczą na obiedzie w swojej restauracji mieszkańców obozów Moria i Kara Tepe oraz zawożą posiłki na miejsce. Pomaga im w tym wielu wolontariuszy, w tym także z Polski.

W październiku 2019 roku ponownie odwiedził Senegal - tym razem, by udokumentować działania Polskiej Misji Medycznej.

Korzystając z okazji spotkał się jeszcze raz z Makane - dziewczynką, którą wsparł 3,5 roku wcześniej - oraz zorganizował zbiórkę funduszy na jej dalszą edukację.

Co jakiś czas odwiedza Lunik 9, romskie osiedle w słowackich Koszycach, gdzie zostawił serce wśród dzieci tam mieszkających.

 

Na co dzień stara się kochać.

Boliwia_Anakonda.jpg

Bolivia

_DWW0206_b&w_1400px-2.jpg

Mauritania