top of page

2012

Jesus is 12 years old. Every day after school he works as a butcher in Rurrenabague, a small town in Bolivia. During work he looks like a mature man, but when he talks and smile he become a boy again. Many children around the world do not have a real childhood. Rather than play around in the backyard, like their peers in other parts of the world, they work like adults.

Rzeźnik

2012

Jezus ma 12 lat. Każdego dnia po szkole pracuje jako rzeźnik w Rurrenabaque, małym miasteczku w Boliwii. Podczas pracy wygląda jak dojrzały mężczyzna, ale kiedy mówi i uśmiecha się, staje się znowu chłopcem. Wiele dzieci na całym świecie nie ma prawdziwego dzieciństwa. Zamiast bawić się na podwórku, jak ich rówieśnicy w innych częściach świata, pracują jak dorośli.

bottom of page