top of page

2016

The night Easter Mass in a church in the suburbs of Dakar, run by the missionaries of the Congregation of the Holy Spirit.

The Easter Mass in Roman Catholic Church is a special mass for Baptisms. During this Mass took place more than 50 Baptisms and first Holy Communions and several weddings.

The main religion in Senegal is Islam. There is less than 5% (about 500 000 people) of Christians in Senegal, mainly in the region of Dakar.

That's why every mass on which Baptism takes place and the number of Christians gets bigger is very important for the community. 

Christianity of African people is more emotional, impulsive. It's hard for them to pray in silence, remaining motionless.

During this Mass - whis is more solemn than any other - they had to reduce their emotions, but still it is visible in their eyes, poses

and commitment.

Stając się Chrześcijaninem

 

2016

Nocna Msza wielkanocna w kościele na przedmieściach Dakaru, prowadzona przez misjonarzy Zgromadzenia Ducha Świętego.

Msza wielkanocna w Kościele rzymskokatolickim jest specjalną mszą dla chrztów. Podczas tej Mszy odbyło się ponad 50 Chrztów

i Pierwszych Komunii Świętych oraz kilka ślubów.

Główną religią w Senegalu jest islam. Chrześcijan jest mniej niż 5% (około 500 000 osób), głównie w regionie Dakaru.

Dlatego każda masa, na której odbywa się chrzest i liczba chrześcijan się zwiększa, jest bardzo ważna dla społeczności.

Chrześcijaństwo Afrykańczyków jest bardziej emocjonalne, impulsywne. Trudno im się modlić w ciszy, pozostając bez ruchu.

Podczas tej Mszy św. - która jest bardziej uroczysta niż jakakolwiek inna - musieli zredukować swoje emocje, ale wciąż jest to widoczne

w ich oczach, pozach i zaangażowaniu.

bottom of page