top of page

2016

Senegalese basketball players on wheelchairs from suburbs of Dakar. 

They train twice a week and on weekends they play matches in the local league. Wheelchairs are falling apart and the pitch is all cracked causing often falls. Despite this they want to train and develop. Wheelchairs and playground are provide by the Catholic parish because they can not afford the equipment. They all walk on crutches.

Koszykarze

 

2016

Senegalscy koszykarze na wózkach inwalidzkich z przedmieść Dakaru.

Trenują dwa razy w tygodniu, a w weekendy grają w lokalnej lidze. Wózki inwalidzkie rozpadają się, a boisko jest popękane, powodując częste upadki. Mimo to chcą trenować i rozwijać się. Wózki inwalidzkie i plac do gry zapewnia parafia katolicka, ponieważ nie stać ich na sprzęt. Wszyscy chodzą o kulach.

bottom of page