top of page

Night Vigil

2016

Night vigil on World Youth Days, 30/31.07.2016, Campus Misericordiae, Kraków, Poland.

There were about 2 milion pilgrims (mostly young) waiting whole night for the the main mass celebrated by the Pope Francis which was going to start in the morning.

One of them were praying, other singing or talking to people from all over the world. I focus on the tired people who were sleeping.

Nocne Czuwanie

2016

Nocne czuwanie na Światowych Dniach Młodzieży, 30/31.07.2016, Campus Misericordiae, Kraków, Polska.

Około 2 milionów pielgrzymów (głównie młodych) czekało całą noc na główną mszę celebrowaną przez Papieża Franciszka, która miała się rozpocząć rano.

Jedni z nich modlili się, śpiewali lub rozmawiali z ludźmi z całego świata. Ja skupiłem się na tych zmęczonych ludziach, którzy spali.

bottom of page