top of page

2023 - 

 

A photo project depicting Deaf people, who are often victims of social ostracism. There is a misconception among people that lack of hearing equals disability and that a Deaf person is mute (which is where the erroneous and intolerable term "deaf-mute" in the Deaf community comes from). However, this is not true, as that person has their language (admittedly, it is not a phonemic language, but it is what she uses to communicate), their culture, their community and can do everything that a hearing person can. However, the Dead person is very often ignored and misunderstood by most of society and does not have the same rights as a hearing person. The social system puts many barriers in her way and limits her accessibility in all spheres of life from birth.

Through these photographs, I want to show that Deaf people are the same as hearing people, they can do everything that hearing people can do and deserve the same treatment as everyone else, even though their first language is not Polish, or phonics in general.

"Ja Tylko Nie Słyszę"

 

2023 - 

 

Projekt fotograficzny przedstawiający osoby Głuche, które są często ofiarami ostracyzmu społecznego. Wśród ludzi funkcjonuje błędne przekonanie, że brak słuchu jest równoznaczny z niepełnosprawnością oraz że osoba Głucha jest niema (skąd pochodzi błędne i nietolerowane w społeczności Głuchych określenie „głuchoniemy”). Jednak to nieprawda, ponieważ ma swój język (co prawda nie jest to język foniczny, ale to właśnie nim się komunikuje), swoją kulturę, swoją społeczność i może wszystko, co osoba słysząca. Jednak bardzo często jest ignorowana i niezrozumiała dla większości społeczeństwa oraz nie ma takich samych praw, jak osoba słysząca. System społeczny stawia jej wiele barier, ogranicza dostępność we wszystkich sferach życia już od narodzin.

Poprzez te fotografie pragnę pokazać, że osoby Głuche są takie same, jak słyszące, mogą robić wszystko, co słyszący i zasługują na takie samo traktowanie jak każdy, choć ich pierwszym językiem nie jest język polski, czy język foniczny w ogóle.

bottom of page